Kaip valstybė (t)remia jauną verslą

Prieš metus su draugais įkūrėm startup’ą. Turime kelias produktų idėjas kurias norėtume realizuoti ir vėliau eksportuoti į kitas Europos šalis. Kadangi Europos sąjungos struktūriniai fondai skiria nemažai lėšų verslo vystymui, nusprendžiau išsiaiškinti kas ir kaip. Suradau priemonę “Naujos galimybės” kuri pagal aprašymą puikiai tiko Ututi stūmimui, nes jos remiamos veiklos yra:

 1. Įmonės produkcijos eksporto plėtros strategijos parengimas;
 2. įmonę dominančių užsienio rinkų tyrimai ir informacijos apie jų dalyvius įsigijimas;
 3. rinkodaros medžiagos, galinčios įmonę padaryti žinomesnę užsienio rinkose, parengimas;
 4. įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose parodose, prekybos mugėse ir panašiai;
 5. eksporto rinkodaros specialistų įdarbinimas įmonėje.

Mums praverstų galimybė atlikti užsienio rinkų detalesnį tyrimą bei galėti įdarbinti eksporto specialistą mūsų įmonėje. Tačiau, tai yra neįmanoma, nes “pareiškėju gali būti įmonė, veikianti ne mažiau kaip 2 metus, išskyrus kai įmonę kontroliuoja kita įmonė, veikianti ne mažiau kaip 2 metus”. Nesuprantu, kodėl įmonė privalo būti įkurta prieš 2 metus? Nejaugi Lietuvai nereikia startup’ų, kurie kuo anksčiau pradeda eksportuoti?

Palikom “Naujos galimybės” ramybėje ir pradėjome ieškoti kaip valstybė remia jauną verslą. Suradome dvi priemones (keistokai skamba bet vėliau įpratau) Idėja LT ir Intelektas LT. Jos skirtos padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje. Be to, pirmenybė teikiama jaunoms (iki 2-jų metų) ir mikro (iki 9 žmonių) įmonėms, taigi, kaip tik IT startupui.

Idėja LT skirta atlikti rinkos analizę ir paruošti verslo planą, o Intelektas LT skirtas pagaminti prototipą arba atlikti mokslinius tyrinėjimus. Viskas kaip ir logiška, iš pradžių paskaičiuojame ar iš principo verta ką nors daryti, padarom rinkos analizę, pasižiūrim ką daro kiti, o vėliau pasigaminam prototipą. Nutarėm pradėti nuo Idėja LT. Mums sakė, kad paraiškos vertinimas užtrūks apie 2 mėn., tada per mėnesį padarom “galimybių studiją” (skaityk verslo planas su rinkos analizę) ir tada pateikiam Intelektas LT bei pradedam kurti prototipą. Paraišką padavėm gruodžio pradžioje, tad vasaros pabaigoje jau tikėjomės turėti veikiantį produktą. Lėtokai, bet produktas rizikingas ir be ko-finansavimo jo gaminti nenorėjome, ypač kai turime Ututi kuriam vis dar reikia mūsų dėmesio.

Tačiau, tai valstybės parama, todėl būtų keista jei nebūtų kokių nors kabliukų.

 1. Idėja LT paraiška vis dar vertinama, praėjo jau pusė metų.
 2. Intelektas LT priemonė jau uždaryta, tad jos “gerybėmis” pasinaudoti negalėsime.
 3. Paramos intensyvumas 50%, kas yra ne blogai, bet geriau paskaičiavus gaunasi, kad parama skiriama mokesčius apmokėti ir popierius sutvarkyti 😉
 4. Jau teko pasirašyti virš 300 kartų ir tai tik paraiškos teikimo etapas, baisu pagalvoti kas bus, kai teks pridavinėti.
 5. Jau teko kelis kartus siųsti papildomus dokumentus ir tvarkytis su biurokratijos reikalavimais. Pvz. į voką įdėjau visus reikiamus dokumentus, nunešiau į paštą, papildomai el.paštu išsiunčiau PDF’ą, o tada gaunu atsakymą:
  Agentūroje gauti dokumentai į apskaitą įtraukiami vadovaujantis 
  dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais (Archyvų 
  departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 
  direktoriaus patvirtintomis Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo 
  ir apskaitos taisyklėmis). Bet kokia forma gauti dokumentai 
  registruojami tuomet, kai jie atitinka šių taisyklių reikalavimus - 
  pateikiami su lydraščiu, kuriame aiškiai nurodytas dokumentus 
  pateikiančios įmonės pavadinimas, nurodyta, kam dokumentai 
  adresuojami (šiuo atveju - VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai), 
  nurodyta dokumento registracijos data bei numeris, dokumentas 
  pasirašytas įmonės vadovo arba dokumentus pasirašyti įgalioto 
  asmens, suformuluota dokumento antraštė, jeigu siunčiami 
  pridedami dokumentai - lydraštyje nurodoma, kokie dokumentai 
  pridedami ir jų lapų ( jeigu teikiama daugiau nei 1 egz. - 
  tuomet ir egzempliorių) skaičius.
  
  Agentūros Raštinė neregistruoja dokumentų , kol jie nepateikti 
  su lydraščiu, todėl prašome visus atsiųstus dokumentus 
  (kartu su lydraščiu) nusiųsti pdf formatu ir el. paštu 
  dokumentai@lvpa.lt , tada jie bus užregistruoti šiandien 
  dienos data.

BINGO! Pamiršau lydraštį (jame nurodoma kokia organizacija ir kokį projektą vykdo, bet kituose dokumetose tai irgi nurodoma). Gal biurokratams yra paprasta užpildyti tokias paraiškas (kaip man minėjo ūkio ministro patarėjas susitikimo su LR Prezidente Dalia Grybauskaite metu), tačiau mums mirtingiesiems tai užtrunka kelias dienas, tai reiškia, kad kelias dienas vietoje savo darbo, aš pildau lydraščius bei siuntinėju pataisymus. Man teko nemažai bendrauti su investuotojais, jiems irgi reikia daug skaičiukų ir pan, bet tiek vargti netenka, be to nesąmoningų popieriukų kaip lydraštis jie tikrai nereikalauja.

Dar vienas keistumas yra tas, kad fiziškai LVPA vertintojai nei manęs nei kitų pareiškėjų nematė, nebandė suprasti mes pinigus prašome realiam projektui ar bandom “plauti”. Kas pikčiausia, tie, kas nori pasiimti pinigus nesąžiningai, popierius tikrai užpildo gerai, o tai reiškia turi didesnį šansą gauti paramą. Vėliau jie pateiks ‘fake’ ataskaitas ir gaus pinigus. Tai kur tada tas inovacijų skatinimas? Gal čia kalbama apie “plovimo” inovacijas?

Keli žodžiai apie vertintojus bei projektų rašytojus

Vieną gražią gruodžio dieną man paskambino projektų rašytojų kontoros atstovai su pasiūlymu padėti paruošti dokumentus ES paramai gauti. Nuėjau pas juos į svečius (gailiuosi, kad be diktafono) ir atvirai pasišnekučiavom. Štai pokalbio ištrauka (deja netiksli, senokai tai buvo):

Ponia X:

   “Ne, aš pati paraiškų nerašau, mes turime žmones agentūroje, kurie rašo. Jiems kartais pavyksta patiems tą projektą vertinti.”

Jaro:

   “O kaip jus juos įdarbinat. Tai matyt nelabai legalu dirbti agentūroje ir pas jus.”

Ponia X:

   “Mes turime savo būdų, pavyzdžiui autorinės sutartis. Jus gi suprantate, kaip mūsų šalyje tokie dalykai daromi.”

Jaro:

   “Gerai. O kaip jus garantuojate, kad paraiška praeis jeigu vertins ne tas žmogus?”

Ponia X:

  “Mes dirbame su vertintojais. Jei papietauji su atitinkamais žmonėmis, tai reikalai greičiau juda.”

Vėliau, kai kalbėjausi su Ūkio ministro patarėju, mane patikino, kad tai projektų rašymo agentūrų reklaminis triukas. Tą patį man sakė kitoje projektų rašymo kontoroje. Jau beveik patikėjau, bet vasarį susitikau su pažįstamu, kuris kaip tik neseniai išėjo iš ESF’o, nes ten skirtingai nuo LVPA neleisdavo papildomai uždirbti rašant paraiškas. Dabar jis pats yra projektų rašytojas ir ieško klientų ;D Tad matyt dauguma vertintojų yra sąžiningi (ir kartais kompetentingi) žmonės, tačiau projektų rašytojai ne visada.

Idėja ateičiai

Manau, jeigu nors dalis Idėja LT milijonų būtų skiriama Summer Code Camp bei StartupWeekend organizavimui du kartus per metus, tai pagimdytų daugiau inovativių verslų bei būtų skatinamas verslumas, o po kelių metų pinigai per mokesčius iš startup’ų sugrįžtų atgal į biudžetą. Pinigų tokiam reikalui reikėtų palyginus nedaug, užtektų atsisakyti vienos Intelektas LT paraiškos finansavimo ir tai jau būtų pakankama suma.

P.S.

Priėmiau Igno (vieno iš mūsų team’o narių) rekomendaciją ir pervadinau straipsnį iš “Startupas lietuvoje arba kaip valstybė (ne)remia jauną verslą” į “Kaip valstybė (t)remia jauną verslą” pvz. į Angliją, kur sąlygos verslui kurti palankesnės”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *